Marion Gottschalk
Jednatelka

Marion Gottschalk, rozená Blatz, se narodila v roce 1969 v Hanau. Po získaném vzdělání v oboru bankovnictví studovala na univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu národohospodářství a filozofii. Jako dcera manželů Blatzových, kteří společnost založili, byla od začátku součástí podniku. ...
Marion Gottschalk, rozená Blatz, se narodila v roce 1969 v Hanau. Po získaném vzdělání v oboru bankovnictví studovala na univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu národohospodářství a filozofii. Jako dcera manželů Blatzových, kteří společnost založili, byla od začátku součástí podniku. V roce 2009 převzala 25% podíl a od roku 2010 je jednatelkou společnosti. Nese odpovědnost za oddělení financí, personalistiky a organizace. Již od roku 1994 je manželkou Erica Gottschalka.

Eric Gottschalk
Jednatel

Eric Gottschalk se narodil v roce 1969 v Hanau. Po získání obchodního vzdělání absolvoval službu u vojska. Následně zahájil studium na dnešní technické vysoké škole Mittelhessen (THM) v Gießenu a v roce 1993 ji ukončil jako diplomovaný podnikový ekonom (FH). ...
Eric Gottschalk se narodil v roce 1969 v Hanau. Po získání obchodního vzdělání absolvoval službu u vojska. Následně zahájil studium na dnešní technické vysoké škole Mittelhessen (THM) v Gießenu a v roce 1993 ji ukončil jako diplomovaný podnikový ekonom (FH). Jeho pozdější tchán, Wilhelm Blatz, získal Erica Gottschalka pro společnost Ille po jeho studiu. Dnes je jednatelem a odpovídá za oddělení logistiky a za zahraniční společnosti. Eric Gottschalk je ženatý s Marion Gottschalk od roku 1994.

Andreas Trostmann
Jednatel

Andreas Trostmann se narodil v roce 1971 v Hanau. Absolvoval studium jako prodejce průmyslového zboží u velké mezinárodně renomované Hereaus v Hanau. Po ukončení civilní služby se v roce 1994 stal u společnosti Ille asistentem zakladatele společnosti Wilhelma Blatze. ...
Andreas Trostmann se narodil v roce 1971 v Hanau. Absolvoval studium jako prodejce průmyslového zboží u velké mezinárodně renomované Hereaus v Hanau. Po ukončení civilní služby se v roce 1994 stal u společnosti Ille asistentem zakladatele společnosti Wilhelma Blatze. Zde proběhlo jeho intenzivní zapracování do prodeje a seznámil se navíc se všemi obchodními odděleními. V roce 2010 byl spolu s 2. generací jmenován jednatelem. Hlavním oborem jeho činnosti je prodej.