Upozornění k ochraně dat

Upozornění k ochraně dat

Bereme ochranu dat vážně

Velmi nás těší váš zájem o naši firmu. Ochrana dat má pro nás obzvláště velkou váhu. Zpracování osobních dat probíhá stále v souladu se základním nařízením k ochraně dat a v souladu s platnými místními ustanoveními k ochraně dat. Osobní data budou na těchto webových stránkách shromažďována jen v technicky nezbytném rozsahu. V žádném případě nebudou získaná data prodávána nebo z jiných důvodů předávána třetím osobám. Následující vysvětlení vám poskytne přehled o tom, jak tuto ochranu zajišťujeme a jaký druh dat a za jakým účelem jsou data shromažďována.

Odpovědné místo

Ille Service spol. s r. o.
Beranových 687/65
190 00 Praha 9
Telefon: +420 (0) 271 723 - 023
Telefax: +420 (0) 271 723 - 023
E-mailová adresa: info@ille-papir.cz

Osoby pověřené ochranou údajů můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

Ille Papier-Service GmbH
Datenschutzbeauftragter
Industriestraße 25
D-63674 Altenstadt
Telefon: +49 6047 980 - 000
Telefax: +49 6047 980 - 70
Dirección de correo electrónico: privacy@ille.eu

Každá osoba, které se to týká, se může kdykoli obrátit s jakoukoli otázkou a podnětem k ochraně dat přímo na osoby pověřené ochranou údajů.

Osobní data

Osobní data zahrnují všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou osobu (dále "subjekt údajů"). Jako identifikovatelná se označuje osoba, již lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména přiřazením poznávacích znamení, jako jsou jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online údaje nebo jeden nebo více charakteristických znaků, které jsou výrazem fyzické, psychologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity fyzické osoby.

Zpracování dat na těchto internetových stránkách

Ille shromažďuje a automaticky ukládá do souborů protokolu na svém serveru informace, které nám předává váš internetový prohlížeč. Jedná se o:

  • typ/verzi internetového prohlížeče
  • používaný operační systém
  • odkazovač URL (dříve navštívených stránek)
  • hostitelský název přistupujícího počítače (IP adresa)
  • čas požadavku na server

 

Tato data nelze ze strany Ille přiřazovat k určitým osobám. Slučování těchto dat s jinými datovými zdroji se neprovádí, tato data budou ostatně po statistickém vyhodnocení odstraněna.

Vyloučení odpovědnosti

Podle § 7 odst. 1 Zákona o telemédiích (německy TMG) jsme jako poskytovatelé služeb podle všeobecných zákonů zodpovědní za vlastní informace, které budou připraveny k použití. Nejsme však podle § 8 odst. 1 Zákona o telemédiích zodpovědní za cizí informace, které tato média prostřednictvím komunikační sítě přenáší nebo umožňují přístup k jejich použití. Také nejsme podle § 10 Zákona o telemédiích zodpovědní za cizí informace, které ukládáme pro uživatele, pokud si nejsme vědomi nezákonného jednání nebo informace a pokud nám v případě nároků na náhradu škody nejsou známy žádné skutečnosti nebo okolnosti, ze kterých by bylo zřejmé nezákonné jednání nebo informace, nebo jsme okamžitě zapracovali na odstranění informace nebo zablokování přístupu, jakmile jsme o tom byli uvědoměni. Za odkazy externích třetích stran, na které naše domovská stránka odkazuje, nemůžeme převzít odpovědnost, protože nemáme žádný vliv na jejich obsah. Za obsah těchto stránek je zodpovědný výhradně jejich provozovatel. U všech odkazů bylo k době uveřejnění na naší stránce zkontrolováno, zda nemají protiprávní obsah a přitom nevykazují žádné protiprávní jednání. Bez konkrétních důvodů o právním přestupku však nemůžeme tyto odkazy neustále kontrolovat.

Kontakt přes internetovou stránku

Internetová stránka nabízí možnost kontaktování prostřednictví kontaktního formuláře.

Při použití kontaktního formuláře se uloží následující povinné údaje: (1) křestní jméno a příjmení, (2) obor, (3) pozice, (4) adresa a (5) e-mailová adresa subjektu údajů. 

- Jméno
- Příjmení 
- Obor 
- Pozice 
- Adresa
- Adresa
- E-mailová adresa

Pokud subjekt údajů zkontaktuje přes kontaktní formulář osobu zodpovědnou za zpracování, uloží se osobní údaje subjektu údajů. Tyto osobní údaje zprostředkované subjektem údajů na dobrovolné bázi osobě zodpovědné za zpracování se uloží za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje se nepředávají třetí straně.

Soubory cookies

Internetové stránky používají na více místech takzvané soubory cookies. Slouží k tomu, aby bylo možno naši nabídku uskutečňovat uživatelsky příjemným, efektivním a bezpečným způsobem. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládá váš prohlížeč webových stránek. Většina námi používaných souborů cookies jsou takzvané „Session Cookies“. Ty jsou po ukončení návštěvy našich stránek automaticky vymazány. Soubory cookies nezpůsobují na vašem počítači žádné škody a neobsahují viry.

Správa souborů cookies. Většina internetových prohlížečů umožňuje blokování souborů cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookies, deaktivujte je prosím podle popisu v tomto návodu pro váš prohlížeč www.allaboutcookies.org nebo použijte automatický deaktivační nástroj, pokud jej máte k dispozici. Pokud jsou soubory cookies deaktivovány, nebudou ale některé ze služeb spojených s webovými stránkami Ille správně fungovat.

Informační bulletin

Pokud byste chtěli dostávat informační bulletin nabízený na našich stránkách, potřebujeme znát vaši e-mailovou adresu a rovněž informace, které nám umožní kontrolu, zda je majitel (majitelé) uvedené e-mailové adresy s odběrem informačního bulletinu srozuměn. Další data se neshromažďují. Vaše svolení k uložení dat, e-mailové adresy a jejich využití k odesílání informačního bulletinu může být kdykoli z vaší strany zrušeno. 

Google Analytics

Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, webovou analytickou službu firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. soubory „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a které umožňují analýzu způsobu užívání vámi navštívených webových stránek Goldland. Informace vygenerované pomocí souborů cookie o užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Google bude využívat těchto informací k vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na webu pro provozovatele webových stránek a pro poskytování jiných, s využíváním této webové stránky a internetu souvisejících služeb.

Google bude tyto informace podle potřeby poskytovat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany tato data z pověření společnosti Google zpracovávají. Google nebude v žádném případě vaši IP adresu spojovat s jinými daty společnosti Google. Příslušným nastavením softwaru vašeho internetového prohlížeče můžete instalaci souborů cookie zabránit; upozorňujeme vás však na to, že v tom případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Užíváním této webové stránky souhlasíte se zpracováním o vás shromážděných dat společností Google výše popisovaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Mimo to můžete zabránit shromažďování dat vytvořených soubory cookie a vztahujících se k vašemu užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy), právě tak jako zpracování těchto dat společností Google tím, že si do internetového prohlížeče stáhnete a instalujete plugin, který je k dispozici pod tímto odkazem. Aktuální odkaz je tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google+

Na domovské stránce Ille naleznete u produktů odkazy na Google Plus. Tím je poskytnuto přímé spojení ke Google, které opět obsahuje důležité právní postupy v oblasti ochrany dat. Z toho důvodu doporučujeme k ochraně údajů vložit následující pasáž:
Díky pluginu Google.Plus pošle naše webová stránka automaticky informace na Google. Sem spadá například webová adresa navštívené stránky a vaše IP adresa. Možná se díky Googlu dostanou na váš prohlížeč také soubory cookies, resp. se přečtou již existující cookies.
Podrobné informace zjistíte pod uvedeným odkazem:
www.google.de/policies/privacy/partners/

Pro Google Plus platí ustanovení k ochraně dat od Google Plus, která naleznete pod tímto odkazem:
www.google.de/policies/privacy/

Facebook

Na naší stránce je k dispozici plugin na Facebook. Poznáte ho zde poznáte podle ikony tlačítka "To se mi líbí". Přehled pluginů na Facebook najdete pod následujícím odkazem: developers.facebook.com/docs/plugins

Takto se stejně jako u Google Plus posílají informace, jako např. vaše IP adresa, na server Facebooku.
Pokud jste přihlášení na Facebooku, můžete se propojit s obsahy naší stránky přímo se svém profilem, čímž získá Facebook vaše osobní informace o tom, že jste navštívili naši stránku.
Na použití údajů, které jsou zde zprostředkovány, nemáme žádný vliv a také žádné povědomí o tom, v jakém rozsahu byly uveřejněny.

Prohlášení o ochraně dat na Facebooku naleznete pod tímto odkazem:
de-de.facebook.com/policy.php

Twitter

Plugin pro Twitter se chová stejně jako obsahy již popsané pro Google Plus a Facebook.

Prohlášení o ochraně dat na Twitteru naleznete pod tímto odkazem:
twitter.com/privacy

YouTube

Osoba zodpovědná za zpracování integrovala na tuto internetovou stránku komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje publikovatelům videí bezplatné uložení videoklipů a jiným uživatelům rovněž bezplatně sledovat, hodnotit a komentovat tato videa. YouTube povolilo publikování všech typů videí, proto přes tento internetový portál můžete vyvolat také kompletní filmové nebo televizní vysílání, ale také hudební videa, trailery nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

Provozní společnost YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LCC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vyvoláním jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje osoba zodpovědná za zpracování a na které je integrován prvek YouTube (video YouTube), dá internetový prohlížeč na informačně technologickém systému subjektu údajů automaticky díky příslušnému YouTube prvku pokyn ke stažení záznamu odpovídajícího YouTube prvku z YouTube. Další informace naleznete pod odkazem www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci technického postupu obdrží YouTube a Google zprávu o tom, které konkrétní podstránky naší internetové stránky subjekt údajů navštívil. Pokud je subjekt údajů zároveň přihlášen na YouTube, rozpozná YouTube vyvoláním podstránky, která obsahuje video YouTube, kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím YouTube a Google a přiřazeny příslušnému YouTube účtu subjektu údajů. YouTube a Google obdrží přes YouTube prvek vždy informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naši stránku, pokud je subjekt údajů v době vyvolání naší webové stránky současně přihlášen na YouTube; to se ději nezávisle na tom, jestli subjekt údajů na video YouTube klikl nebo ne. Pokud není tento přenos informací na YouTube nebo Google ze strany subjektu údajů žádoucí, můžete tomuto přenosu zabránit tím, že se před otevřením naší internetové stránky odhlásíte ze svého účtu na YouTube.

Zákazníci a obchodní partneři

Zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme v rámi našeho obchodního vztahu. Navíc zpracováváme – pokud je to nutné pro poskytování našich služeb – osobní údaje, které jsme přípustnou cestou (např. k provedení objednávek, vyplnění smluv nebo na základě vámi uděleného souhlasu) obdrželi od jiných podniků koncernu Ille nebo obchodních partnerů vnějších služeb nebo od poskytovatelů služeb nebo jiných třetích stran (např. informace o solventnosti). Dále zpracováváme osobní údaje, které jsme přípustnou cestou získali z dostupných zdrojů (např. registry dlužníků, obchodní rejstřík, tisk, média, internet) a smíme je zpracovávat. Osobní údaje, které v rámci obchodního vztahu zpracováváme jsou: jméno, adresa, kontaktní údaje, den narození, údaje o příkazech, platební údaje, bankovní spojení, smluvní údaje, údaje o solventnosti, údaje o prodeji, dokumentační údaje (např. použití naší webové stránky, informační bulletin)

Cíl a právní principy zpracování

Zpracováváme osobní údaje v souladu s ustanoveními zákonů o ochraně dat:

Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 I písm. a DS-GVO)

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů za danými účely, spočívá zákonnost tohoto zpracování na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. 

Ke splnění smluvních povinností (čl. 6 I písm. b DS-GVO)

Pokud se požaduje zpracování osobních údajů k naplnění smlouvy, jejíž smluvní strana je subjekt údajů, což se děje například u procesů zpracování, které jsou nutné pro dodání zboží nebo poskytování jiné služby nebo protislužby, zakládá se zpracování na čl. 6 I písm. b DS-GVO. To samé platí pro procesy zpracování, které jsou nutné k provedení předsmluvních opatření, všeobecně v případech poptávky po našich produktech nebo službách. 

Na základně zákonných ustanovení nebo ve veřejném zájmu (čl. 6 I písm. c, čl. 6 I písm. e DS-GVO)

Navíc zpracováváme vaše osobní údaje, pokud toto zákonná ustanovení vyžadují nebo je zde veřejný zájem, jako např. splnění daňových povinností. 

K ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 I písm. d DS-GVO)

Ve speciálních případech by mohlo být zpracování osobních údajů požadováno k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by byl například případ, kdy by se návštěvník zranil v našem podniku, a musely by se poté lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě předat informace o jeho jménu, věku, zdravotní údaje nebo jiné životně důležité informace.

V rámci vyvážení zájmů (čl. 6 I písm. f DS-GVO)

Pokud je to nutné, zpracováváme vaše údaje samotným plněním smlouvy k zachování oprávněných zájmů nás nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody subjektu (např. informace o solventnosti, reklama nebo výzkum trhu a veřejného mínění,, uplatnění právních nároků a obhajoba u právních sporů, zajištění bezpečnosti IT, opatření k řízení obchodu a další vývoj služeb a produktů).

Ke komu se vaše údaje dostanou?

V rámci skupiny Ille získají k vašim údajům přístup ta místa, která je potřebují k naplnění našich smluvních a zákonných povinností. Také námi stanovené osoby, které zpracovávají objednávky, mohou za těmito zmíněnými účely obdržet vaše údaje. Ostatní příjemci vašich údajů mohou být dodavatelé a poskytovatelé k realizaci obchodního vztahu nebo veřejná místa a instituce při předložení zákonných nebo úředních povinností. Dalšími příjemci údajů mohou být místa, kterým jste udělili souhlas se zprostředkováním údajů.

Doba trvání ukládání, vymazání a blokování osobních údajů.

Kritériem pro dobu trvání ukládání osobních údajů je účel zpracování a aktuálně platná zákonná lhůta uchovávání. Po odpadnutí účelu zpracování a s ohledem na zákonnou lhůtu uchovávání jsou odpovídající údaje smazány nebo zablokovány, pokud již nejsou požadovány k plnění nebo navázání smlouvy.

Zprostředkování osobních údajů

Zprostředkování údajů se děje pouze v rámci plnění smlouvy podnikům skupiny Ille nebo dodavatelům a poskytovatelům, což mohou být i státy mimo Evropskou unii. Data se nezprostředkovávají žádné mezinárodní organizaci. Zprostředkování probíhá pouze tehdy, pokud byla Evropskou komisí potvrzena úroveň ochrany dat nebo existuje jiná přiměřená garance ochrany dat (např. standardní smluvní doložky EU).

Práva subjektu údajů

  • Právo na potvrzení


Každý subjekt údajů má od evropského zákonodárného orgánu přiznané právo požadovat od osoby zodpovědné za zpracování potvrzení o tom, zda zpracovali osobní údaje subjektu údajů. 

Právo na sdělní informací
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo kdykoli obdržet od osoby zodpovědné za zpracování bezplatné informace o uložených osobních údajích, které se k němu vztahují. 

Právo na oprávnění
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo požadovat obratem oprávnění špatných osobních údajů které se jej týkají. Dále přísluší subjektu údajů právo, s ohledem na účely zpracování, požadovat doplnění neúplných osobních údajů. 

Právo na vymazání (právo na to, být zapomenut)
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo požadovat od zodpovědné osoby, aby osobní data, která se k němu vztahují, byly neprodleně vymazána, pokud přistoupí na jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nutné: 

- Osobní údaje byly shromažďovány za takovými účely nebo zpracovány takovým způsobem, pro který již nejsou potřebné. 

- Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, o který se opíralo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO a tento souhlas chybí u dalších právních zásad pro zpracování. 

- Subjekt údajů podá podle čl 21 odst. 1 DC-GVO námitku proti zpracovávání a neexistují žádné přednostní oprávněné důvodu pro zpracovávání, nebo subjekt údajů podá námitku podle čl. 21 odst. 2 DS-GVO proti zpracování. 

- Osobní údaje byly zpracovávány nezákonně. 

- Smazání osobních údajů je nutné pro splnění právních závazků podle unijního práva nebo podle práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá. 

- Osobní údaje byly shromažďovány vzhledem k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 DS-GVO. 

Právo na omezení zpracovávání
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo požadovat od odpovědné osoby omezení zpracovávání, pokud je splněn jeden z následujících předpokladů: § právnost osobních údajů byla subjektem údajů sporována a sice po dobu trvání, ve které měla odpovědná osoba možnost přezkoumat správnost osobních údajů. § Zpracování je nezákonné, subjekt údajů odmítá smazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení použití osobních údajů. § Odpovědná osoba déle nevyžaduje osobní údaje za účelem zpracování, ale subjekt údajů je vyžaduje k uplatnění, vykovávání nebo obraně právních nároků. § Subjekt údajů podal námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a ještě není pevně stanoveno, zda převažují oprávněné důvody odpovědné osoby proti důvodům subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo obdržet osobní údaje, které se jej týkají a které připravil odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. 

Právo na vznesení námitky
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. E nebo f DS-GVO, z důvodů, které vyplývají z jeho specifické situace. To platí také pro profilování opírající se o tato ustanovení. V případě podání námitky už odpovědné místo nezpracovává osobní data, pouze v případě, že můžeme prokázat nutné chráněné důvody ke zpracování, které převažují zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, vykonávání nebo obraně právních nároků. Pokud zpracovává odpovědné místo osobní údaje za účelem provozu přímé reklamy, má subjekt údajů právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takovéto reklamy. Pokud subjekt údajů nesouhlasí se zpracováním za účelem přímé reklamy, nebudeme již osobní údaje za tímto účelem používat.

Námitky směřujte na následující místo:

Ille Service spol. s r. o.
Privacy
Beranových 687/65
190 00 Praha 9
Telefon: +420 (0) 271 723 - 023
E-mailová adresa: info@ille-papir.cz

Právo na zrušení souhlasu
Každý subjekt údajů, jehož osobní data jsou zpracovávána, má podle evropského zákonodárného orgánu právo kdykoli zrušit souhlas ke zpracování osobních údajů.

Povinnost poskytnout údaje

Uvědomujeme vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je částečně zákonně předepsáno (např. daňové předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. informace pro obchodního partnera). Mimo to se může při ukončení smlouvy požadovat, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme v budoucnu zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním náš podnik uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by způsobilo to, že by s dotyčným nemohla být smlouva uzavřena.

Existence automatizované rozhodování.

Jako odpovědný podnik se zříkáme automatizovaného rozhodování (zpracování) nebo profilace.

Ochrana dat u žádosti o pracovní místo a proces žádostí

Osoba zodpovědná za zpracování shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazeče za účelem vývoje procesu žádostí. Zpracování může probíhat také v elektronické formě. Zejména jde potom o případ, kdy uchazeč předá osobě odpovědné za zpracování odpovídající podklady k žádost elektronickou cestou, například e-mailem nebo webovým formulářem, který se nachází na internetové stránce. Pokud osoba odpovědná za zpracování uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, uloží se zprostředkované údaje k účelům vývoje zaměstnaneckého poměru ve shodě se zákonnými předpisy. Pokud osoba odpovědná za zpracování s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, vymažou se podklady k žádost šest měsíců po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud není smazání v rozporu s jinými oprávněnými zájmy osoby odpovědné za zpracování. Jiné oprávněné zájmy jsou v tomto smyslu například důkazní břemeno v procesu podle Všeobecného zákona o rovném zacházení (Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, AGG).